Privacy Statement Rijn-Art

Rijn-Art v.o.f. kan persoonsgegevens van je verwerken, omdat je je inschrijft bij een van de activiteiten van Rijn-Art en/of gebruik maakt van de diensten van Rijn-Art v.o.f.

Dit statement geldt voor Rijn-Art, Showkoorts en Kids Showkoor.

 

Of je er nu van bewust bent of niet, het kan zijn dat je persoonsgegevens met ons deelt. En als je dat doet vinden wij het natuurlijk belangrijk dat er uiterst zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor  jou uitgelegd hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je daarbij hebt. Natuurlijk kan het zijn dat je hierover nog vragen hebt stel deze dan gerust per e-mail aan: info@rijn-art.nl

 

Wat zijn nou eigenlijk persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar jouzelf. Ze zeggen iets over jou (bijvoorbeeld hoe oud je bent) of die we op een of andere manier in verband kunnen brengen met jou (zoals bijvoorbeeld je telefoonnummer of adres). Je deelt persoonsgegevens met ons als je een van onze activiteiten volgt of gebruikt of gewoon omdat je contact met ons hebt. Denk aan je naam, je telefoonnummer of je e-mailadres die we van je krijgen. Maar ook het IP-adres van je computer of een bankoverschrijving. Het gaat echt om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou.

 

Welke gegevens verzamelen we van je?

 • Naam
 • Adres
 • Emailadres(sen)
 • Telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum
 • Aanmeldingsdatum
 • Geslacht (indien noodzakelijk)
 • Bankgegevens
 • Als je jonger bent dan 18 vragen wij ook naar contactgegevens van ouder(s) / verzorger(s)
 • Inschrijving voor de les(sen)
 • Alleen met expliciete toestemming een foto voor op de website.

 

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens  om ons werk voor je te doen.

Met je persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Contact met je opnemen.
 • Je bestelling opnemen en leveren.
 • De factuur sturen
 • De betaling regelen en administreren
 • Je inschrijving regelen.
 • Je gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.
 • Je gegevens wijzigen wanneer deze niet correct blijke te zijn.
 • Je op de hoogte te brengen van nieuws via e-mail of onze nieuwsbrief.

 

In kaart brengen van websitebezoek.
Vanaf 25 mei 2018 worden via  de website van Rijn-Art geen algemene bezoekgegevens meer bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt.

 

Van wie hebben we persoonsgegevens?
Wij hebben de gegevens  van mensen die diensten hebben afgenomen en of zich voor een activiteit bij Rijn-Art hebben ingeschreven, inclusief een (proef-)les.

Natuurlijk hebben wij ook de gegevens van contactpersonen van zakelijke klanten en leveranciers.

 

Waar gebruiken wij de gegevens voor?

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen binnen Rijn-Art voor administratieve en financiële doeleinden, zoals het versturen van een mail, factuur, of nieuwsbrief.

Een docent van Rijn-Art  gebruikt de ledenlijst voor het geven van een les en kan de leerlingen of hun ouders/verzorgers bellen of mailen over de lessen als dat nodig is. De servers van Rijn-Art en de daaraan verbonden organisaties (Showkoorts, Kids Showkoor) worden gehost door Versio bv,We verstrekken nooit gegevens aan derden.

 

Zijn je persoonsgegeven in goede handen?

Rijn-Art neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om te zorgen dat niemand, zonder jouw toestemming op de een of andere manier gebruik kan maken van jouw gegevens. Wij doen er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We controleren regelmatig onze systemen en passen ze aan waar nodig aan de laatste eisen.  We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerde medewerkers mogen jouw gegevens inzien en verwerken.

De website van Rijn-Art maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als je op een of andere manier het gevoel hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, maar ook gewoon omdat je meer informatie wilt hebben over de beveiliging van door Rijn-Art verzamelde persoonsgegevens, neem dan gerust contact op met Rijn-Art via info@rijn-art.nl

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We bewaren gegevens in ieder geval voor de duur van de overeenkomst en daarna voor zolang de wetgever ons dit voorschrijft. We schonen jaarlijks onze systemen op om niet meer dan de noodzakelijke informatie te beheren.

 

En hoe gaan wij verder om met privacy?
Privacy is een onderwerp dat veel terugkeert op het nieuws. Daaruit blijkt dat mensen vaak niet door hebben wat er met gegevens gebeurt en wie er allemaal gebruik van kan maken. Wij zullen er voor blijven zorgen dat we met de best mogelijke middelen je data zullen blijven beschermen.

 

Blijf je eigen baas over jouw persoonsgegevens!
Je kunt altijd jouw persoonsgegevens die wij van je hebben bekijken of aanpassen.

Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd? Of wil je je gegevens wijzigen? Dat kan in de meeste gevallen?

 

Voor informatie en inzage van wat wij van jouw persoonsgegevens hebben vastgelegd. kun je contact opnemen met Rijn-Art door een mail te sturen info@Rijn-Art.nl. Daar kun je ook aangeven dat je jouw gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen. Dat laatste kan als er geen wettelijke bewaarplicht voor ons is of als wij je gegevens niet meer nodig hebben voor onze administratie.